Systemisk intervjumetodik – En utveckling av det terapeutiska samtalet

Systemisk intervjumetodik – En utveckling av det terapeutiska samtalet
Systemisk intervjumetodik – En utveckling av det terapeutiska samtalet
Beskrivning av Systemisk intervjumetodik – En utveckling av det terapeutiska samtalet

Systemisk intervjumetodik ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Systemisk familjeterapi är en viktig del av den familjeterapeutiska traditionen. Den främsta anledningen är utan tvekan de teoretiska bidrag och den arbetsmodell, som utvecklats av en grupp terapeuter i Milano och som har kommit att inspirera familjeterapeuter i många länder, däribland Sverige. I denna bok ges inledningsvis en utförlig beskrivning av Milanomodellen. Teoretiska resonemang sammankopplas med konkret vägledning i den praktiska samtalssituationen. I den andra delen vidareutvecklar Karl Tomm Milanogruppens idéer och visar hur man kan utveckla intervjun till ett terapeutiskt samtal, både genom övergripande förhållningssätt och specifika frågor. Avsikter och effekter av att ställa linjära, cirkulära, strategiska och reflexiva frågor ägnas särskilt intresse. Dessa tankegångar är i högsta grad aktuella och användbara inte bara för psykoterapeuter. De kan med behållning användas av var och en som intresserar sig för att utveckla sig i rollen som samtalsledare, vare sig man arbetar med individer, familjer, grupper eller andra system.

Läs mer om Systemisk intervjumetodik – En utveckling av det terapeutiska samtalet...


Sök bästa pris på Systemisk intervjumetodik – En utveckling av det terapeutiska samtalet hos: