Swelem Nadia Mitt Språk Är Arabiska! 6 – Ara…

Swelem Nadia Mitt Språk Är Arabiska! 6 – Ara…
Swelem Nadia Mitt Språk Är Arabiska! 6 – Ara…
Beskrivning av Swelem Nadia Mitt Språk Är Arabiska! 6 – Ara…

Språkinlärning för arabisktalande elever där texterna utgår från elevernas vardagliga miljö i Sverige samtidigt som de är politiskt och religiöst neutrala. Serien består av sex böcker som tillämpar de pedagogiska metoder som används i svenska skolor avseende språkinlärning.

Läs mer om Swelem Nadia Mitt Språk Är Arabiska! 6 – Ara…...


Sök bästa pris på Swelem Nadia Mitt Språk Är Arabiska! 6 – Ara… hos: