Sveriges Lag 2020 – (bok + digital produkt)

Sveriges Lag 2020 – (bok + digital produkt)
Sveriges Lag 2020 – (bok + digital produkt)
Beskrivning av Sveriges Lag 2020 – (bok + digital produkt)

Sveriges Lag den svarta lagboken är en lättanvänd lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden innehållande gällande lagar förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 880 författningar hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen Arbetsdomstolen Marknadsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.Sveriges Lag 2020 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2020. De författningar och författningsändringar som utkom från trycket i Svensk författningssamling (SFS) under början av december 2019 till januari 2020 återges i ett separat komplement. Förutom att vi har lagt till en ny rubrik under kapitel 25 med titeln ”Utbildningsrätt” kan bland de nya författningar som inkluderats särskilt nämnas lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning vägtrafikdatalagen (2019:369) strafftidsförordningen (2019:95) och lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.I Sveriges Lag lägger vi mycket tid och kraft på urvalet av rättsfall. Här har 1971 valts som brytår: Högsta domstolens rättsfall från och med 1971 och fram till dagsläget refereras i mycket stor omfattning medan tidigare fall anges i ett snävare urval. Även från HFD (inkl. RÅ) AD och immaterialrätten (PMÖD m.fl.) finns ett stort antal rättsfall angivna för den som snabbt behöver skaffa sig en god överblick av rättsläget inom praxis. För att underlätta arbete med lagboken medföljer registerflikar. Med Sveriges Lag 2020 får du dessutom tillgång till en digital version av boken som du når via en kod på insidan av pärmen. Sveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantzlektor Lunds universitet; Jori Munukka professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius professor Örebro universitet; Jane Stoll lektor Karlstad universitet; Laila Zackariasson professor Uppsala universitet.

Läs mer om Sveriges Lag 2020 – (bok + digital produkt)...


Sök bästa pris på Sveriges Lag 2020 – (bok + digital produkt) hos: