Svensson Tom Tamarinerna – Regnskogens Lejon

Svensson Tom Tamarinerna – Regnskogens Lejon
Svensson Tom Tamarinerna – Regnskogens Lejon
Beskrivning av Svensson Tom Tamarinerna – Regnskogens Lejon

Tyvärr blir det allt mer akut för många utrotningshotade djur. Arter försvinner i allt snabbare takt och det är viktigt att vi uppmärksammar problemet skaffar oss kunskap och sätter in rätt åtgärder. Den här boken vill göra skillnad och ge kunskap om en art som både är nyupptäckt och utrotningshotad.

Atlantiska regnskogen är en av världens mest hotade skogar. Dess biologiska mångfald är större än Amazonas. I den här skogen lever en av jordens mest hotade apor och vår kunskap om dem har hittills varit mycket begränsad.

Tom Svensson Nordens Arks fotograf företog en expedition till regnskogen för att vara den förste utanför Tamarinprojektet och Brasilien att fotografera dem och för att samla information om tamarinernas förutsättningar för att överleva – habitat levnadsvillkor hoten mot dem och vad vi kan göra för att hjälpa dem. Resultatet av den expeditionen blev den här boken.

Tamarinerna behöver vår hjälp för att överleva. Alla som köper boken gör en insats! En del av bokens pris går direkt till Tamarinprojektet.

Tom Svensson har ett stort engagemang när det gäller utrotningshotade djur. Han har sin dagliga gärning på Nordens Ark en internationellt erkänd svensk organisation som har som syfte att rädda och bevara utrotningshotade djur. Tom blev dessutom nyligen invald i Naturfotograferna en förening där enbart de allra bästa svenska naturfotograferna får vara med.

Förlag: Vildmarksbiblioteket

Ur innehållet:

* Förord av Bengt Holst och Jane Goodall.
* Upptäckten – Hur när var tamarinerna upptäcktes. Varför dröjde det så länge innan de upptäcktes? Karta över Atlantiska regnskogen samt över de olika arterna av tamariner.
* Atlantiska Regnskogen – Beskrivning av habitatet hur ser det ut miljön växter hur låter det vilka djur finns där.
* Första mötet – Om det första mötet med tamarinerna samt de första dagarna.
* Vi rör oss i tamarinernas land Hur svårt det var att ta sig fram i terrängen samt hur snabba och skygga tamarinerna är.
* Tamarinerna in på livet – Vi lär känna tamarinerna närmare hur de lever vad de äter hur de rör sig m m.
* Hotet och framtiden – Hotet mot regnskogen och därmed mot tamarinerna kort om vad som görs. Hur ser framtiden ut? Organisationer – IPE CBSG WWF Nordens Ark – vad står de för och hur arbetar de konkret med frågorna?

Läs mer om Svensson Tom Tamarinerna – Regnskogens Lejon...


Sök bästa pris på Svensson Tom Tamarinerna – Regnskogens Lejon hos: