Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv

Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv
Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv
Beskrivning av Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv

Huvudred Samuel Rubenson denna boks red Per Beskow. Den första boken i en unik serie om tio volymer med nyöversatta texter från den tidiga kyrkan. Bokverket är tematiskt uppbyggt och texterna är översatta och kommenterade av vårt lands ledande forskare i patristik. I denna volym får vi en inblick i den tidiga kyrkans böner liturgi och gudstjänstliv dess trosbekännelser och organisation.

Läs mer om Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv...


Sök bästa pris på Svenskt Patristiskt bibliotek. Band 1 Gudstjänst & kyrkoliv hos: