Svenska skrivregler

Svenska skrivregler

Ny, efterlängtad upplaga! SVENSKA SKRIVREGLER är det allmänna rättesnöret i Sverige för skrivtekniska frågor och ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver i sitt arbete, i sin utbildning eller för sitt nöjes skull. Läs mer Denna fjärde upplaga av Svenska skrivregler innehåller – ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter – utökade och preciserade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande tecken samt stavning av lånord och främmande ort- och personnamn – mer detaljerade råd om källhänvisningar och källförteckningar – nya råd om hantering av arabiska och serbisk-makedonsk kyrilliska. Här finns även regler och råd om bl.a. – stor och liten bokstav – citat och anföring – rubriker, stycken, typsnitt och grafisk form – punktuppställningar, tabeller och diagram – att skriva brev, e-brev, protokoll, rapporter och webbtexter – val av ord- och böjningsformer – hop- och särskrivning av uttryck som för sent och i dag – datumformat och andra sifferuttryck – kommatering – skrivtecken som kolon, snedstreck, tankstreck och tre punkter – fonetiska tecken och andra specialtecken – alfabetisk sortering av ord och namn i kataloger och listor. Svenska skrivregler digital version är en digital version av den tryckta boken med en layout som är anpassad för läsbarhet på skärm. Styrkan med det digitala arbetssättet är tillgängligheten, sökbarheten, möjligheten att anpassa textpresentationen utifrån individuella preferenser och möjligheten att få texten uppläst. Svenska skrivregler digital version fungerar på mobil, surfplatta och dator när du befinner dig på din arbetsplats eller skola. Du beställer den på www.liber.se. Om författarna Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen och har till uppgift att följa utvecklingen för språken i Sverige. Språkrådet ger ut språkböcker och tidskrifter, bedriver språkforskning och erbjuder föredrag samt gratis daglig språkrådgivning. Läs mer på www.sprakochfolkminnen.se.

Läs mer om Svenska skrivregler

Svenska skrivregler

Ordböcker & Språk

Hitta Svenska skrivregler även hos:
Rulla till toppen