Svenska rum 3

Svenska rum 3
Svenska rum 3
Beskrivning av Svenska rum 3

Svenska rum är en serie för de högskoleförberedande programmen. Svenska rum har arbetats fram med GY 2011 som guide och utgångspunkt. Svenska rum inspirerar och utmanar. Alla tre allt-i-ett-böckerna har en genomgripande tydliga struktur och helhet.

Läs mer
Utmärkande drag
– GY 2011 som utgångspunkt
– För studieförberedande program
– Allt-i-ett-böcker
– Tema-kapitel med fokus på mötet mellan språk och litteratur
– Utdrag ur sakprosa och skönlitteratur
– Kortare

Läs mer om Svenska rum 3...


Sök bästa pris på Svenska rum 3 hos: