Svensk designhistoria

Svensk designhistoria
Svensk designhistoria
Beskrivning av Svensk designhistoria

Boken, nr 10 i vår serie med introduktioner till estetiska ämnen, är den första översikten över svensk designhistoria. Boken inleds med designens etablering i det framväxande industrisamhället och speglar tiden fram till våra dagar. Designinriktningar som i huvudsak behandlas är industridesign/produktdesign, rumsgestaltning/möbeldesign och grafisk design/visuell kommunikation. Eftersom dessaämnesområden inte är materialberoende berörs även traditionella fackområden som textil, keramik och glas, om än kortfattat. Kapitlen är tematiska medan kronologin utgör kittet i framställningen. Framställningen är tvärvetenskaplig och förenar traditionell konsthistoria med materiell kulturhistoria.Boken är tänkt som ett översiktsverk för landets designutbildningar och utkommer även i en engelskspråkig version, Swedish Design History.Lasse Brunnström är docent i konstvetenskap och arbetar som forskare och lärare i designhistoria vid HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, i Göteborg. Tidigare har han bland annat publicerat böckerna »Telefonen – en designhistoria«, »Estetik & ingenjörskonst. Den svenska vattenkraftensarkitekturhistoria«, »Svensk industridesign. En 1900-talshistoria« samt avhandlingen »Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige«. Utgivna titlar i introduktionsserien: Design – en introduktion av John Heskett. Design för hållbar utveckling – en introduktionav Ann Thorpe. Design och postmodernitet – en introduktion av Penny Sparke. Designhistoria – en introduktion av Susann Vihma. Film och andra rörliga bilder – en introduktion, red. Anu Koivunen. Fotografi – en introduktion av Steve Edwards. Konstteori – en introduktion av Cynthia Freeland. Konstvetenskap – en introduktion av Dana Arnold. Mode – en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg. Svensk designhistoria av Lasse Brunnström. Kommande introduktionsböcker 2011: Swedish Design History av Lasse Brunnström.

Läs mer om Svensk designhistoria...


Sök bästa pris på Svensk designhistoria hos: