Svar på den nya ateismen : nedmontering av Dawkins argument mot Gud

Svar på den nya ateismen : nedmontering av Dawkins argument mot Gud
Svar på den nya ateismen : nedmontering av Dawkins argument mot Gud
Beskrivning av Svar på den nya ateismen : nedmontering av Dawkins argument mot Gud

Få har väl kunnat undgå den högljudda internationella kampanjen för ?det sekulära samhället?, i Sverige bedriven av föreningen Humanisterna. Idéer, principer och föreställningar som grundar sig på gudstro skall, menar de nya ateisterna, endast få förekomma i den privata sfären. Att då en bok utkom av en känd biolog, ägnad helt åt att kategoriskt avvisa existensen av en Gud, och detta med skenbart vetenskapliga resonemang, kom naturligtvis som en ? så att säga ? skänk från ovan. Richard Dawkins bok Illusionen om Gud lanserades som sista spiken i de medeltida föreställningarnas murkna gamlakista, och den fick mycket stor spridning. Richard Dawkins företräder en mycket aggressiv ateism som bl.a. påstår att? religiös tro är ett virus som angriper underlägsna gener? religion är en synnerligen elakartad form av sinnessjukdom? religionsundervisning för barn är en form av barnmisshandelI Svar på den nya ateismen plockar Scott Hahn och Benjamin Wiker upp den kastade handsken och ställer upp till den kristna världsbildens försvar.Bit för bit monterar författarna ner Dawkins argumentation med ett sakligt förnuftsresonemang och mycket humor. Samtidigt får läsaren sig tilllivs ett mycket starkt och övertygande argument för Guds existens. Svar på den nya ateismen är är ett viktigt bidrag till diskussionen om vår syn på skapelsen ? en idédebatt som varje kunskapsintresserad människa borde vara beredd att förutsättningslöst följa.SCOTT HAHN är en internationellt erkänd katolsk föreläsare och teologsom bl.a. är professor vid Franciscan University i Steubenville, Ohio, i USA.Flera av Scott Hahns tidigare böcker finns översatta till svenska.BENJAMIN WIKER är filosofie doktor i teologi och naturvetenskapoch undervisar även han vid Franciscan University i Steubenville, Ohio.Bland hans övriga böcker kan nämnas Ten Books that Screwed Up the Worldsamt Moral Darwinism: How We Became Hedonists.

Läs mer om Svar på den nya ateismen : nedmontering av Dawkins argument mot Gud...


Sök bästa pris på Svar på den nya ateismen : nedmontering av Dawkins argument mot Gud hos: