Subaltern 2 (2010)

Subaltern 2 (2010)
Subaltern 2 (2010)
Beskrivning av Subaltern 2 (2010)

Här presenteras Simone Weils kontroversiella essä Om de politiska partiernas allmänna avskaffande tillsammans med en serie texter som granskar demokratibegreppet och politikens förutsättningar i dagens samhälle. Den italienske statsvetaren och filosofen Mario Tronti undersöker hur demokratins medborgarideal har anpassats till marknadens subjekt och hur den moderna demokratin innebär det historiska mötet mellan homo democraticus och homo oeconomicus. Medan den franske filosofen och litteraturvetaren Laurent Dubreuil söker det rent
apolitiska i de utrymmen av livet och tillvaron som inte kan inlemmas i den politiska logiken.

Kännetecknas samhället av en total politisering av tillvaron? Eller är det tvärtom så att den moderna demokratin fungerar avpolitiserande? Möjligen rör det sig om en dubbel process av politisering och avpolitisering som förvandlar samhällets demokratiska och politiska grundval till ett landskap där gränserna mellan ekonomi och politik marknad och demokrati suddats ut och ersatts med nya samhällsformer och motsättningar som fortfarande återstår att tänkas.

Medverkar gör bland annat:
Carl Cassegård Laurent Dubreuil Håkan Forsell Gunnar Holmbäck Stephan Huber Bo Isenberg Mario Tronti Peter Sloterdijk Simone Weil Tiqqun Augustine Zenakos.

Läs mer om Subaltern 2 (2010)...


Sök bästa pris på Subaltern 2 (2010) hos: