Styrkebaserat arbete: Hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok

Styrkebaserat arbete: Hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok

Många vill arbeta styrkebaserat men gör det inte, för de saknar kunskapen, de vet inte hur de ska göra. Därför finns nu boken som utbildar läsaren i styrkebaserat arbete och baseras på vetenskapen om, och tillämpningen av styrkor. Den är lämplig både på högskolenivå och kortare kurser. Boken är skriven till chefer, coacher, konsulter, HR medarbetare, utbildare, psykologer m.fl. – alla som vill integrera styrkebaserat arbete i sin professionella roll. Kapitelöversikt Boken är indelad i sex kapitel som tar upp olika steg inom styrkebaserat arbete. Fokus rör sig genom kapitlen från ett individperspektiv till ett bredare arbetsplats- och organisations perspektiv. I kapitel ett definieras styrkor, talanger och svagheter samt anledningen till att vi bör arbeta styrkebaserat. Kapitlet blir en introduktion till hur vi kan tillämpa och applicera detta i vårt arbete. Denna tråd följer vidare genom kapitel två, där huvudfokus ligger på att hitta och identifiera våra styrkor: hur vi hittar dem på egenhand och hur så kallade styrketest fungerar. En översikt av några olika styrketest och beskrivning av det mest förekommande styrketestet presenteras. Kapitel tre syftar till att ge läsaren en bättre förståelse för styrkorna, vad styrkekombinationer innebär och hurvi formar styrkor i olika sammanhang. Kapitel fyra handlar om hur vi hanterar områden av svagheter, utbildar läsaren i positiva känslor, dess funktion och styrkebaserad målsättning, samt gör en djupdykning i hur vi kan förstå styrkekonstellationer. I kapitelfem rör vi oss in på arbetsplatsen och går igenom hur vi använder och utvecklar våra styrkor där vi är. Kapitlet tar upp styrketolkningar, skillnad på hög- och lågpresterare, styrkebeteenden och hur vi skapar dagliga styrkevanor. Kapitel sex ger en översynav styrkebaserat arbete i arbetsgruppen och i organisationen, tillsammans med styrkeutveckling och dess konsekvenser på ledarskapsnivå. Kapitlet avslutas med en introduktion till styrkebaseradeutvecklingssamtal och rekrytering. I appendix finnsolika övningar.

Läs mer om Styrkebaserat arbete: Hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok

Styrkebaserat arbete: Hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok

Psykologi & Pedagogik

Hitta Styrkebaserat arbete: Hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok även hos:
Rulla till toppen