Sturlarsson Snorre Snorres Edda

Sturlarsson Snorre Snorres Edda
Sturlarsson Snorre Snorres Edda
Beskrivning av Sturlarsson Snorre Snorres Edda

Snorres Edda är ett av de mest betydande verken i den fornnordiska litteraturen. Åtskilligt av vår kunskap om nordisk mytologi kommer därifrån. Snorre beskriver hur världen skapades och hur den kommer att gå under han återger på ett drastiskt och humoristiskt sätt gudars äventyr och kärleksbekymmer. Han levandegör hjältar jättar och dvärgar i en oupphörligt fascinerande ström av berättelser. Snorre låter opålitliga gudar berätta opålitliga historier för godtrogna lyssnare. Det är inte alltid lätt att veta vad som hos Snorre är äkta hedniska föreställningar och vad som är diktarfantasi. Men det är omöjligt att motstå berättarglädjen.
Snorres Edda ibland också kallad Prosaiska Eddan är en lärobok i diktkonst troligen tillkommen på 1220-talet. Lärd noggrann minnesgod uppslagsrik. Utan kunskap om de gamla myterna menar Snorre kan inte skaldernas djärva bildspråk förstås. Den gamla diktningens föreställningsvärld måste räddas över till den nya tiden ty utan kännedom om de gamla myternas innebörder är ingen dikt värd namnet möjlig.
Denna utgåva av Snorres Edda är ett nytryck av Karl G. Johanssons och Mats Malms översättning från 1997. Boken är försedd med inledning och noter av översättarna samt en omfattande registerdel.

Läs mer om Sturlarsson Snorre Snorres Edda...


Sök bästa pris på Sturlarsson Snorre Snorres Edda hos: