Strindlund Pelle Jordens Herrar – Slaveri D…

Strindlund Pelle Jordens Herrar – Slaveri D…
Strindlund Pelle Jordens Herrar – Slaveri D…
Beskrivning av Strindlund Pelle Jordens Herrar – Slaveri D…

Under lång tid betraktades förslavandet av andra människor som någonting självklart. Tänkare forskare och politiker hävdade att slaveriet var nödvändigt moraliskt ­riktigt och av Gud inrättat. Slavhandeln ansågs skapa arbetstillfällen och leda till att de infångade­ fick ett bättre liv. De få som i början protesterade avfärdades som okunniga fanatiska känslo­samma med mera.

Numera är vår syn på slaveri helt annorlunda. Det är lätt för oss att på tvåhundra års avstånd se ihåligheten i de forna argumenten till dess försvar. Men finns det idag andra former av förtryck för vilka vi är lika blinda som den gamla tidens slaverianhängare var för slaveriet?

Ja det gör det menar Pelle Strindlund. Den uppenbara­ parallellen är exploateringen av djur. I Jordens herrar jämför han argumenten för slaveriet på 1700- och 1800-talet med dem för ­dagens djurförtryck. Han visar på omfattande och djup­gående likheter: i hur slavarna och djuren hanteras hur förtrycket av de båda grupperna legitimeras och hur de som kritiserar exploateringen bekämpas.

De slående parallellerna konfronterar oss på ett påtagligt sätt med frågan om de moraliska­ grunderna för utnyttjandet av andra levande varelser.

UR JORDENS HERRAR
Människans förslavande av andra männi­skor uppkom samtidigt med den mänskliga civilisationen. Ofriheten fortlevde och ­frodades ända in på 1800-talet men var inte en odödlig­ samhällsordning. Den avskaffades. Detta är något som alla de som är otillfredsställda med människans tyranni över andra arter kan ta fasta på. Tidigare generationer har lyckats göra sig av med barbari. Det kan också vi göra.

OM FÖRFATTAREN
Pelle Strindlund är ickevålds­utövare i freds- och djurrättsrörelsen. Han har arbetat med fattiga i Texas levt bland ursprungsbefolkningen i Guatemala gjort fredsaktioner mot brittiska kärnvapen kampanjat mot svensk vapenexport samt eskorterat utsatta palestinska flickor till och från deras skola. Från svenska djurfabriker har han räddat burhönor och fört dem till nya hem på landet. Han är ­medförfattare till flera böcker om etik ­livsåskådning och radikal politik ­däribland Djurrätt och socialism (Lindelöws 2003 med Toivo Jokkala) Ickevåld! (Karneval 2008 med Klaus Engell-Nielsen och Annika Spalde) och Leva etiskt (Karneval 2009 med Annika Spalde). Strindlund är utbildad journalist och har en magisterexamen i religionsvetenskap. Han bor i ett ickevåldskollektiv i Mjölby Östergötland.

www.pellestrindlund.se

SAGT OM BOKEN

Trots det hemska ämnet blir det en givande och ofta mycket rolig läsning. Strindlunds rika kunskaper och omutliga klarsyn ger en mängd nya insikter och aha-upplevelser även för den som länge varit medveten om det inre sambandet.
Eva Moberg författare

Pelle Strindlund har skrivit en tänkvärd bok. Han argumenterar kraftfullt och med många belägg för sin ståndpunkt. Läs boken och ­risken finns att du sätter nästa hamburgare i halsen!
Ragnar Ohlsson professor i praktisk filosofi

Pelle Strindlund tar oss med på en omskakande resa genom det mänskliga slaveriets och djurförtryckets parallella dynamik och praktik. Jordens herrar utgör ett alldeles eget ’forum för levande historia’ samtidigt som den är en självklar del av en vidgad högaktuell diskussion om underordningens mekanismer och intersektionalitet. Läs boken och låt den inspirera till kritisk reflektion debatt – och handling.
Helena Pedersen fil.dr forskare i pedagogik och människa-djurstudier Malmö högskola. Författare till Animals in Schools: Processes and strategies in human-animal education

Människans förhållande till djuren är ett tema genom hela vår gemensamma historia. Det är en historia full av konflikter av kollisioner och paradoxer. Den är både gammal och brännande aktuell på ett sätt som alla bör fundera över. Pelle Strindlunds bok är här en stor hjälp. I den finns frågorna om människans djurens och livet

Läs mer om Strindlund Pelle Jordens Herrar – Slaveri D…...


Sök bästa pris på Strindlund Pelle Jordens Herrar – Slaveri D… hos: