Strindbergiana – Tjugoförsta Samlingen Utgi…

Strindbergiana – Tjugoförsta Samlingen Utgi…
Strindbergiana – Tjugoförsta Samlingen Utgi…
Beskrivning av Strindbergiana – Tjugoförsta Samlingen Utgi…

På Gösta Gustavsons omslagsbild till den tjugoförsta samlingen av Strindbergiana har vi just mött författaren på hans sista promenad. Var har han varit? Vart är han på väg?
Röda rummet den första moderna svenska romanen kan ur ett teknikhistoriskt perspektiv ses som omodern då den skapades åren före telefonens genombrott i Sverige. I en artikel om telefonens roll hos Strindberg får vi följa hur den gör sitt intåg i och även sitt uttåg ur författarskapet. Genombrottsromanen är å sin sida ämne för två bidrag ett om relationen till Platon som ett viktigt och genomgripande sidotema med betydelse för helhetstolkningen av boken ett om litteratörerna i och kring Röda rummet.
Vilken roll spelar skräcken för tomrummet och rädslan för Strindbergs upplevelsevärld? frågas i en studie av Strindberg och Intet. Vidare diskuteras behandlingen av geniet Strindberg och sagoberätterskan Selma Lagerlöf i svensk litteraturhistorieskrivning Strindbergs syn på unionsupplösningen 1905 och på folkrätten samt Strindbergs brevväxling med botanisten Bengt Lidforss under inledningen av 1890-talet. Volymen innehåller även rapporter från två internationella Strindbergssatsningar under 2005 i London och i Kina samt en förteckning över Strindbergsmusik vad händer med verket när man sätter musik till det?
Strindbergs verksamhet och internationella betydelse kan inte heller detta år enkelt summeras men Strindbergiana 21 ger viktig ny kunskap kring författarskapet och dess följdverkningar.

Läs mer om Strindbergiana – Tjugoförsta Samlingen Utgi…...


Sök bästa pris på Strindbergiana – Tjugoförsta Samlingen Utgi… hos: