Strindberg August Hemsöborna

Strindberg August Hemsöborna
Strindberg August Hemsöborna
Beskrivning av Strindberg August Hemsöborna

Broder Staaff
Efter som korrespondensen i gång skulle du vilja fråga (om du behöfver fråga) red. af Dagbladet huruvida den skulle vilja taga emot en följetong till 1a Oktober af mig. Kallad:

Bunsö-Borna

Det är Svenskt lands och skärgårdslif i romanform med episoder den första roman genuina jag gjort. Öfverflödar af Svenska landskap bönder upplysningsmän prestar klockare o.d.Vackra saker fula saker ledsamma händelser glada uppsluppna ystra dock tryckbara alla. Och skulle något vara starkt öfver höfvan så kan red. stryka eller mildra ty det får ändå grå fram i boken.
Jag anser inte min begäran alls orimlig då jag är ledamot av Neue Freie Presse Och då man sett Zola göra roman åt den klerikala Figaroäfven helst min roman blir absolut opolitisk osocialistisk och är avsedd bli ett konstverk.
Är mitt namn så opopulärt så hatadt som den gamle bofven Albert Bonnier i åratal sökt inbilla mig så är det icke värre än att jag skrifver det populärt igen Hvilket ej kan vara omöjligt då jag nu renrakad återvänder efter en serie experiment till konst-litteraturen med användande af modern psykologi som hjelpvetenskap.

Ur Strindbergs brev till Pehr Staaff 24 Augusti 1887.

Läs mer om Strindberg August Hemsöborna...


Sök bästa pris på Strindberg August Hemsöborna hos: