Streams in Literature

Streams in Literature
Streams in Literature
Beskrivning av Streams in Literature

Streams in Literature är en tematisk litteraturbok där text, läsning och analys står i centrum. Boken är uppdelad i fem teman; The Dark Side of the Human Mind, Male or Female, A Thing of Beauty, Alienation and Loneliness och Good and Evil . I varje tema finns en koppling mellan äldre och modern litteratur. I Streams in Literature hittar du noveller, textutdrag och poesi från renässan sen till idag. Texturvalet är varierat; författare som William Shakespeare, Oscar Wilde, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, William Wordsworth, J.R.R.Tolkien, Nick Hornby, Margaret Atwood och Paul Auster finns representerade men också mer oväntade val som Nick Cave och Eminem. Till varje text finns närläsningsfrågor och uppgifter men det finns också jämförande uppgifter inom varje tema. Varje kapitel har ett avsnitt med valbara skrivuppgifter av kreativ eller utredande karaktär. I slutet av boken finns engelsk -engelska styckeordlistor. I kapitelintroduktionerna ges en tematisk bakgrund till texterna och de sätts i sitt historiska sammanhang. Eftersom fokus ligger på närläsning och analys finns en introduktion där frågeställningar kring läsande tas upp. Det finns också en guide där man får lära sig att analysera såväl prosa som poesi. Till boken finns dessutom en lärarhandledning där tips och råd om hur boken kan användas i undervisningen ges samt extra övningar, fördjupningsmöjligheter, bakgrundsmaterial samt lösningsförslag och engelsk – svensk ordlista. Språk: Engelska

Läs mer om Streams in Literature...


Sök bästa pris på Streams in Literature hos: