Stravinskij Igor Musikalisk Poetik

Stravinskij Igor Musikalisk Poetik
Stravinskij Igor Musikalisk Poetik
Beskrivning av Stravinskij Igor Musikalisk Poetik

Igor Stravinskij är 1900-talets musikaliska portalfigur nydanare och klassiker. I Musikalisk poetik skriver han om det musikaliska skapandet. Om musikens element och former om musikalisk komposition och om det musikaliska framförandet.

Läs mer om Stravinskij Igor Musikalisk Poetik...


Sök bästa pris på Stravinskij Igor Musikalisk Poetik hos: