Stockholm Blir Välfärdsstad – Kommunalpolit…

Stockholm Blir Välfärdsstad – Kommunalpolit…
Stockholm Blir Välfärdsstad – Kommunalpolit…
Beskrivning av Stockholm Blir Välfärdsstad – Kommunalpolit…

Välfärdsfrågorna rör vid den kommunala politikens livsnerv. De berör politikens kärnområde och ges lösningar utifrån skiftande ideologiska hållningar. Hur ska bostadsförsörjning daghem skola sjukvård och andra gemensamma angelägenheter organiseras? Hur ska de finansieras med skatter eller avgifter? Vem ska sköta driften kommunen eller den privata företagsamheten? Hur mycket får de olika områdena kosta?

Välfärdsbygget har ofta setts som Sveriges andra stormaktstid. Expansionen ägde denna gång inte rum i andra länder runt Östersjön utan inom det väsentligt mindre svenska rike som återstod efter förlusten av Finland 1809. En expansion var det ändå fråga om. Förutom en kraftigt utökad kommunal förvaltning så växte Stockholm även med tunnelbanan nya trafikleder och den alltjämt omstridda omvandlingen av stadskärnan.

Bidragen i Stockholm blir välfärdsstad behandlar tiden 1945-2010 en tid då stora förändringar av det svenska samhället skedde. Välfärdsstatens utveckling ställde kommunerna inför nya utmaningar och problem samtidigt som nya möjligheter också öppnade sig.
Antologin är den andra publikationen från Stockholmsforskningens projekt Makten i Stadshuset – partier och politiker i fullmäktige efter 1945.

Läs mer om Stockholm Blir Välfärdsstad – Kommunalpolit…...


Sök bästa pris på Stockholm Blir Välfärdsstad – Kommunalpolit… hos: