Stjärnsvenska Skriv i nivåer 09

Stjärnsvenska Skriv i nivåer 09
Stjärnsvenska Skriv i nivåer 09
Beskrivning av Stjärnsvenska Skriv i nivåer 09

Skrivutveckling på 11 nivåer
Ett enkelt och systematiskt uppbyggt skrivutvecklingsmaterial för F-5. Dina elever kan vara i samma klass och ändå jobba med skrivutveckling på sin egen nivå.
Nu reviderar vi Skriv i nivåer och anpassar häftena efter Lgr11!

Läs mer
Stjärnsvenska Skriv i nivåer är reviderad (nivå 1 – 8) och anpassad till Lgr 11. Enligt läroplanen tränar eleverna sina förmågor att:
– formulera sig och kommunicera i skrift
– anpassa språket efter olik

Läs mer om Stjärnsvenska Skriv i nivåer 09...


Sök bästa pris på Stjärnsvenska Skriv i nivåer 09 hos: