Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Det offentliga rummet ? våra gator och torg ? fyller en viktig politisk funktion. Det gör samhällets konflikter och ojämlikheter synliga och är en förutsättning för kollektiva uttryck som demonstrationer och gatufester.? Men vad händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar? När högtidstalens vackra formuleringar om demokrati och mångfald kolliderar med urbanpolitiska vardagsprioriteringar och resursstarka aktörers önskemål? När somliga individer och grupper inte längre anses höra hemma i en ?attraktiv? stadsmiljö? Mats Franzéns, Nils Herttings och Catharina Thörns ’Stad till salu handlar’ om ?entreprenörsurbanismen? och dess förutsättningar, strategier och konsekvenser. Författarna inleder med att placera företeelsen i dess historiska ? ?postfordistiska? ? sammanhang och fördjupar sig sedan i fyra konkreta exempel på urban politik och praktik: omgestaltningen av delar av stadskärnan i Stockholm och Göteborg samt klotterpolicyn i respektive stad. Bokens analyser tar fasta på lokala samverkansprocesser och deras politiska och ekonomiska förutsättningar och rör sig medvetet mellan det abstrakta och det konkreta och mellan gatan och maktens olika beslutsrum. Det är ett grepp som leder till viktiga insikter i skärningspunkten mellan teori och empiri och gör resonemangen värdefulla för alla som intresserar sig för våra städers ? och det offentliga rummets ? framtid. Ytterst gäller det demokratin. Mats Franzén är professor emeritus i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Han forskar nu om det kollektiva minnet av att växa upp i 1950-talets Gubbängen i södra Stockholm. Nils Hertting är docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hans forskning är bland annat inriktad på frågor om demokrati, makt och ansvarsutkrävande i lokala samverkansprocesser och urban ?nätverkspolitik?. Catharina Thörn är doktor i sociologi och docent i kulturstudier vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet. Hennes forskning har varit inriktad på urbana förändringsprocesser där frågor om gentrifiering, offentlighet och makt stått i fokus.

Läs mer om Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Samhälle & Politik

Hitta Stad till salu : entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde även hos:
Rulla till toppen