Språkporten 1, 2, 3 – Elevpaket Digitalt + Tryckt – Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, tredje upplagan

Språkporten 1, 2, 3 – Elevpaket Digitalt + Tryckt – Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, tredje upplagan
Språkporten 1, 2, 3 – Elevpaket Digitalt + Tryckt – Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, tredje upplagan
Beskrivning av Språkporten 1, 2, 3 – Elevpaket Digitalt + Tryckt – Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, tredje upplagan

Nu finns Språkporten 1, 2, 3 i en ny, helt omarbetad tredje upplaga. Texter och övningar har uppdaterats och ett efterlängtat, utförligt avsnitt om vetenskapligt skrivande har lagts till – i tydlig och god språkporten-stil. Språkporten 1, 2, 3 täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. I denna tredje upplaga har hela boken gåtts igenom, bearbetats, uppdaterats och kompletterats. Bland annat har ett avsnitt om vetenskapligt skrivande lagts till.  DIGITALT LÄROMEDEL I den digitala delen kan eleven träna vidare på egen hand – på en dator, surfplatta eller mobiltelefon – i sin egen takt. Alla texter är inlästa så att man kan läsa och lyssna samtidigt. Med de interaktiva övningarna finns det möjlighet att träna extra på ordbildning, hörförståelse och grammatik. Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram – Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord.  ELEVBOK Språkporten 1 2 3s lite längre och svårare sakprosa gör det möjligt att utveckla elevernas förmåga att använda svenska språket på en högre nivå. Enligt ett väl beprövat mönster varvas i boken texter med övningar för textförståelse, ordbildning och grammatik. I denna tredje upplaga har hela boken gåtts igenom, bearbetats, uppdaterats och kompletterats. Bland annat har ett avsnitt om vetenskapligt skrivande lagts till.  I elevpaketet ingår det digitala läromedlet och den tryckta elevboken. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever.  Språkporten 1, 2, 3 – upplaga 2  Den tidigare upplagan av Språkporten 1, 2, 3 finns fortfarande att beställa för komplettering. Kontakta din ordinarie återförsäljare eller Studentlitteraturs  kundservice på kundservice@studentlitteratur.se eller 046-31 21 00.

Läs mer om Språkporten 1, 2, 3 – Elevpaket Digitalt + Tryckt – Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, tredje upplagan...


Sök bästa pris på Språkporten 1, 2, 3 – Elevpaket Digitalt + Tryckt – Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, tredje upplagan hos: