Språklust 2 Min Arbetsbok

Språklust 2 Min Arbetsbok
Språklust 2 Min Arbetsbok
Beskrivning av Språklust 2 Min Arbetsbok

Tolv veckoprogram med lekfulla språkövningar. Språklust 2 är en handledning till personal i förskoleklassen. Boken innehåller idéer och tips till ett lustfyllt arbetssätt, som främjar barnens språkutveckling. De dagliga övningarna erbjuder lustfylld språkstimulans och ger en stabil grund inför den kommande läsinlärningen. I ett tolvveckorsprogram ges dag för dag förslag på övningar, sånger, lekar och ramsor som passar till de olika momenten i språkträningen. I boken finns också de föreslagna sångerna, lekarna, rimmen och ramsorna samt arbetsmaterial, medinspirerande bilder, att klippa ut och laminera.

Läs mer om Språklust 2 Min Arbetsbok...


Sök bästa pris på Språklust 2 Min Arbetsbok hos: