Språket, människan och och världen : människans språk 1-2

Språket, människan och och världen : människans språk 1-2
Språket, människan och och världen : människans språk 1-2
Beskrivning av Språket, människan och och världen : människans språk 1-2

Språket, människan och världen är en introduktion till lingvistik, utvecklad för gymnasiekurserna Människans språk 1 och 2 på det humanistiska programmet. I läromedlet lotsas eleverna genom språkvetenskapens olika delar. Här presenteras grunderna i ämnet, liksom den nyaste forskningen. Tanken är att eleverna ska få stifta bekantskap med en bred palett av språklig allmänbildning, snarare än detaljer om enskilda språk. ELEVPAKET– DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK Elevpaketet består av en tryckt bok och ett digitalt läromedel. DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns ett stort antal faktafördjupningar, ljudexempel och interaktiva övningar där eleverna bland annat kan arbeta med sin förståelse av ämnesbegrepp. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Faktafördjupningar Ljudexempel Interaktiva uppgifter Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Det är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. ELEVBOK I 15 kapitel behandlas språket som system (ljudsystem, böjningssystem, satsbyggnad, skriftsystem), språkets sociala, psykologiska, historiska och biologiska aspekter, språkinlärning, språkteknologi, psykolingvistik och läs- och skrivforskning samt olika metoder för att undersöka språk. Med många exempel illustreras världens språkliga mångfald och var svenskan placerar sig i denna mångfald. Språket, människan och världen är skriven av ett tjugotal författare, verksamma som lärare, forskare och doktorander i lingvistik och närbesläktade ämnen vid Lunds universitet.

Läs mer om Språket, människan och och världen : människans språk 1-2...


Sök bästa pris på Språket, människan och och världen : människans språk 1-2 hos: