Språk i samspel : Retorik för pedagoger

Språk i samspel : Retorik för pedagoger
Språk i samspel : Retorik för pedagoger
Beskrivning av Språk i samspel : Retorik för pedagoger

Läraryrket handlar till stor del om kommunikation i olika former. Språket blir därmed ett av lärarens viktigaste arbetsredskap – oavsett inriktning ämne och skolform.

Denna bok introducerar fördjupar och kombinerar två olika perspektiv på språk och samspel i skolans värld nämligen ett retoriskt perspektiv och ett samtalsperspektiv. Perspektiven syftar till att dels ge en fördjupad syn på olika kommunikativa situationer i förskolan grundskolan och gymnasieskolan dels göra läraren med

Läs mer om Språk i samspel : Retorik för pedagoger...


Sök bästa pris på Språk i samspel : Retorik för pedagoger hos: