Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehållet Boken Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen. Den innehåller teorier, modeller och konkreta verktyg för undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap oavsett ämne. På så sätt kan fler elever lyckas i skolan och nå målen. Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7-9 samt gymnasiet. Den utgår från Lgr 11 och Gy 11 och tar även upp hur man kan arbeta med formativ bedömning liksom hur digitala verktyg kan bli ett stöd i en språkinriktad undervisning. Språk i alla ämnen innehåller konkreta exempel med elevuppgifter från såväl enstaka lektioner som ämnesövergripande temaarbeten ur författarens egen undervisningsvardag. Om författaren Hanna Stehagen är grundskollärare 4–9 samt gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Hon har även läst specialpedagogik. Boken Språk i alla ämnen bygger på hennes erfarenheter av att undervisa på gymnasium och grundskola där hon möter många elever med annat modersmål än svenska och elever i behov av särskilt stöd. Sagt om boken ’Gothia Fortbildning ligger i framkant när det gäller att ta fram och ge ut handböcker för pedagoger och har även denna gång lyckats. Dessa båda böcker (Lyckas med digitala verktyg i skolan och Språk i alla ämnen, Gothias anm.)  är ett måste att läsa anser jag! […] Ordet som förbinder Steinberg och Stehagens böcker är struktur. Jag har valt att lyfta fram båda böckerna i samma text då jag anser att de hör ihop. Om du som lärare, oavsett ämne, har tänkt igenom din pedagogiska grundsyn, inser hur viktig du som lärare är i mötet med dina elever, vet varför och hur du använder digitala verktyg samt kombinerar detta med en språkutvecklande undervisning. Ja, då tror jag att vi kan lyckas lyfta svensk skola långt över Pisa och dess lutande torn.’ Sara Bruuns skolblogg, mars 2014: bruunskolblogg.blogspot.se ’Förlagets serie med handböcker för skolan kopplar ihop teori och praktik, vilket är ett utmärkt upplägg.’ Eeva-Stiina Sundén, Bibliotekstjänst, häftepos 14111037

Läs mer om Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Ordböcker & Språk

Hitta Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning även hos:
Rulla till toppen