SPQR : Historien om det antika Rom

SPQR : Historien om det antika Rom
SPQR : Historien om det antika Rom
Beskrivning av SPQR : Historien om det antika Rom

För Beard är den klassiska antiken levande och vid bästa hälsa och hon har den stora gåvan att kunna visa precis varför de klassiska texterna fortfarande är ett ämne värt att diskutera. Sunday Times Om de hade haft Mary Beard på sin sida när det begav sig skulle romarna fortfarande ha sitt imperium kvar. Daily Mail Imponerande! Snabb takt, spännande, psykologiskt insiktsfullt och framför allt skrivet med varm och inkännande skepsis . Sunday Times Antikens Rom är viktigt. Berättelsen om imperiet, erövringarna, grymheterna och överdrifterna ger oss fortfarande idag en måttstock för vårt samhälle. Och än idag är de romerska idealen när det gäller medborgarskap, säkerhet och individens rättigheter samhälleliga rättesnören. Här tittar en av världens främsta forskare inom den klassiska antiken på Roms historia från en ny synvinkel inte bara på dess förbluffande utveckling från en obetydlig by i Mellanitalien till en supermakt, men också på hur romarna såg sig själva och sina bedrifter, och varför de fortfarande är viktiga för oss. Vi följer tusen år av historia, där nytt ljus kastas över det välkända, från slaveri till rinnande vatten, och där demokrati, religionskonflikter, social rörlighet och ekonomiskt utnyttjande utforskas inom det stora sammanhang som är romarriket. Detta är en uttömmande och klargörande historia över det antika Rom.

Läs mer om SPQR : Historien om det antika Rom...


Sök bästa pris på SPQR : Historien om det antika Rom hos: