Spela roll : kreativt lärande med teater och drama

Spela roll : kreativt lärande med teater och drama
Spela roll : kreativt lärande med teater och drama
Beskrivning av Spela roll : kreativt lärande med teater och drama

Spela roll. Kreativt lärande med teater och drama vill beskriva samhörigheten mellan teater och drama och peka på kopplingen mellan mänskligt liv och kreativt skapande samt beskriva ett antal ingångar i ett gestaltande arbete och hur detta kan användas i ett pedagogiskt sammanhang. Kunskapen kring ett lärande med teater och drama kan sökas och beskrivas i sensitiva och fysiska kvaliteter där upplevelse, inlevelse, agerande och reflektion tillsammans med lust och intresse ges en stor betydelse. För att i grunden förstå bokens innehåll bör innehållet upplevas praktiskt, fysiskt och sensitivt och i bokens litteraturlista finns hänvisning till handböcker med övningar som kan användas och rådfrågas i en praktisk teater- eller dramaverksamhet. Författaren Anders Järleby har en bred bakgrund inom teater och pedagogisk verksamhet. Han har arbetat som skådespelare och regissör vid ett antal teatrar i Norden, varit verksam som lärare vid olika teaterutbildningar och forskat kring skådespelarutbildning i Sverige. Spela roll anknyter i sitt innehåll till författarens tidigare böcker Från lärling till skådespelarstudent. Skådespelarens grundutbildning , där skådespelarutbildningens utveckling i Sverige beskrivs och diskuteras och Leka, berätta och improvisera. Övningar för drama och teater , som på ett metodiskt sätt beskriver och kommenterar teater- och dramaövningar. I boken Spela roll. Kreativt arbete med teater och drama fokuseras innehållet mot kunskapsprocessen i skapandet och relationen mellan lärare och elev.

Läs mer om Spela roll : kreativt lärande med teater och drama...


Sök bästa pris på Spela roll : kreativt lärande med teater och drama hos: