Sparke Penny Design Och Postmodernitet – En …

Sparke Penny Design Och Postmodernitet – En …
Sparke Penny Design Och Postmodernitet – En …
Beskrivning av Sparke Penny Design Och Postmodernitet – En …

Bok nummer nio i vår nya serie med introduktioner till estetiska ämnen är Penny Sparkes grundläggande bok om de senaste decenniernas design.

I den här boken om designens utveckling från efterkrigstiden fram till 2000-talet skriver Penny Sparke om förskjutningen mot en konsumtionskultur där bilden imagen varumärket blir lika väsentlig som designerns enskilda objekt och där skapandet och kommunicerandet av identitet blir centralt. Konsumtion har blivit en meningsskapande aktivitet som utgör ett betydande inslag i vår samtid.

I denna kultur beskriver Sparke design som en nödvändig ingrediens en brygga mellan produktion och konsumtion. Detta medför att flera av designens uttryck som mode grafisk form och inredning finns rikligt representerade i den här boken. Till konsumtionskulturperspektivet lägger Sparke ytterligare ett – materiell kultur ett begrepp som utvecklats ur arkeologi och antropologi – som hon hela tiden återkommer till. Avslutningsvis finns en litteraturlista för vidareläsning ett person- och sakregister samt en omfattande presentation av designer och centrala designbegrepp.

Den engelska texten utgör andra delen av Penny Sparkes bok »An introduction to design and culture [1900 to the present] ett nyskrivet tillägg inför nyutgåvan 2006.

Introduktionen till den svenska upplagan är skriven av Christina Zetterlund som disputerade 2003 med avhandlingen »Design i informationsåldern. Om strategisk design historia och praktik Raster Förlag.

Penny Sparke är rektor och professor i designhistoria vid institutionen för konst design och musik vid Kingston University. Hon har bl.a. givit ut »As long as it’s Pink. The sexual politics of taste »A Century of Design: Design Pioneers of the Twentieth Century och »A Century of Car Design (sv. Bilen – en designhistoria 1900-2001).

Innehåll:

Att konsumera postmodernism

-Drömmen om moderniteten

-Konsumtionskultur och postmodernism

Teknologi och design: en ny allians

-Överflödets material

-Teknologi och livsstil

Designkultur

-Internationella formgivare

-Nya designer

Postmodernism och design

-Den moderna designens kris

-Postmodern design

Att omdefiniera identiteter

-Att omdefiniera nationalstaten

-Att omdefiniera livsstilar

Tips: Vi har även publicerat den viktiga essän »Postmodernitet postmodernism och kvinnlig smak av Penny Sparke. Den ingår i Kairos 8 volym 2 »Design och konst – texter om gränser och överskridanden och publicerades ursprungligen i boken »As long as it’s Pink. The sexual politics of taste.

Utgivna titlar i introduktionsserien:

Design – en introduktion av John Heskett.

Design för hållbar utveckling – en introduktion
av Ann Thorpe.

Design och postmodernitet – en introduktion av Penny Sparke.

Designhistoria – en introduktion av Susann Vihma.

Film och andra rörliga bilder – en introduktion red. Anu Koivunen.

Fotografi – en introduktion av Steve Edwards.

Konstteori – en introduktion av Cynthia Freeland.

Konstvetenskap – en introduktion av Dana Arnold.

Mode – en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.

Svensk designhistoria av Lasse
Brunnström.

Kommande introduktionsböcker
2011:

Swedish Design History av Lasse
Brunnström.

Läs mer om Sparke Penny Design Och Postmodernitet – En …...


Sök bästa pris på Sparke Penny Design Och Postmodernitet – En … hos: