Sowell Thomas Vägen Ut Ur Slummen – Marknade…

Sowell Thomas Vägen Ut Ur Slummen – Marknade…
Sowell Thomas Vägen Ut Ur Slummen – Marknade…
Beskrivning av Sowell Thomas Vägen Ut Ur Slummen – Marknade…

Hur ser de ekonomiska villkoren egentligen ut för Förenta staternas många minoriteter – för de svarta för asiater puertoricaner judar och mexikaner?

I vilken grad beror skillnader i ekonomiska villkor verkligen på diskriminering?

Vilka effekter har de olika försöken att med lagstiftning komma till rätta med problemen egentligen haft?

Vägen ut ur slummen är en viktig och mycket uppmärksammad bok. Den slår sönder många av de populäraste myterna kring begreppet ekonomisk diskriminering och visar på den underliggande verkligheten. Och den visar också hur minoriteter med den fria marknadens hjälp kan förbättra sin situation.

Thomas Sowell är en av Förenta staternas främsta ekonomer. Han växte upp i New Yorks Harlem doktorerade vid Chichagouniversitetet och innehar nu en forskarprofessur vid Stanforduniversitets Hooverinstitut.

Läs mer om Sowell Thomas Vägen Ut Ur Slummen – Marknade…...


Sök bästa pris på Sowell Thomas Vägen Ut Ur Slummen – Marknade… hos: