Solveigs bok – en berättelse från Västerbotten

Solveigs bok – en berättelse från Västerbotten
Solveigs bok – en berättelse från Västerbotten
Beskrivning av Solveigs bok – en berättelse från Västerbotten

Solveig växer upp i Kläppen, ett ensligt beläget småjordbruk i norra Västerbottens inland. Vi får följa Solveig under hennes barndom och tidiga tonår på 1940-talet och en bit in på 1950-talet. Boken skildrar den miljö och de speciella livsvillkor som rådde i övre Norrlands skogsbygder under denna tid. Den berättar hur vardagar och helger ter sig för barn i ett jordbrukarhem, om livet i byskolan där barnens modersmål, bondskan, inte duger. Den visar Frälsningsarméns stora betydelse för byns nöjesliv. Solveig upplever att hon och hennes familj ofta hamnar utanför bygemenskapen. Vi får ta del av både glädjerika och tragiska händelser. Gården har knappa resurser och föräld¬rar¬nas liv blir slitsamt. Vi får lära känna mamma Elida som ensam ska sköta småbarn och ladugård medan pappa Edvard är borta i skogsarbete. Vi får höra om Edvards uppväxt som oäkting, hans strävan att klara familjens försörjning och att förbättra hemmanet. Boken hanterar utvecklingen av den lilla gården, av byn och av den större centralorten. En bilaga ger inblick i socialvården under nittonhundratalets första hälft. I en annan bilaga berättas om svältåren 1867–1868, i folkmun kallade ”Storsvagåren”. — Norrans recensent är imponerad över Solveig Quensels självbiografiska bok om sin hemby: ’Många böcker ges ut i det tysta och utan att få den uppmärksamhet de förtjänar. ”Solveigs bok” är en sådan. Författarinnan heter Quensel i efternamn, född 1939 på enstakagården Kläppen i närheten av Storträsk, en by inte långt från Jörn. […] Solveig Quensel har en känslig blick för det väsentliga i vad hon vill berätta. Hennes bok får kanske inte så många läsare, men hittar du fram till den garanteras en givande inblick i 1900-talets vardagsliv oavsett om du själv växt upp i Jörns-trakten eller någon helt annanstans.’ – Stefan Holmberg, Norran (http://norran.se/noje-kultur/litteratur/imponerande-hembygdsskildring-345231)

Läs mer om Solveigs bok – en berättelse från Västerbotten...


Sök bästa pris på Solveigs bok – en berättelse från Västerbotten hos: