Solskenslandet – Svensk Film På 2000-talet

Solskenslandet – Svensk Film På 2000-talet
Solskenslandet – Svensk Film På 2000-talet
Beskrivning av Solskenslandet – Svensk Film På 2000-talet

Aldrig tidigare har det svenska folket konsumerat så mycket film som just nu i 2000-talets begynnelse antingen det är på biograferna på video dvd eller tv. Detta har fått till följd att den svenska filmproduktionen skjutit ordentlig fart om än under andra former än tidigare. Förr kretsade det mesta kring filmateljéerna i Stockholm. Nu har nya regionala produktionscentra kommit att stå för större delen av förnyelsen: Film i Väst i Trollhättan Film i Skåne i Ystad och Filmpool Nord i Luleå.
Antologin Solskenslandet ger en aspektrik bild av det svenska filmskapandets dynamiska nu. Här analyseras de nya produktionsförhållandena och deras vittgående regionalekonomiska effekter. Här sätts den nya och billiga digitala filmtekniken under luppen. Här studeras filmkritiken av idag. Här reflekteras över synen på landsbygden i de regionalt producerade filmerna och över ideologin i nya svenska kriminalfilmer med filmerna om Beck och Wallander i spetsen. Här blir publiksuccéer som Såsom i Himmelen Ondskan och Grabben i graven bredvid föremål för kritisk granskning. Här blir slutligen några verk av enskilda filmskapare särskild uppmärksammade och diskuterade som representativa: dokumentärfilmaren Stefan Jarls Terrorister upprorsikonen Lukas Moodyssons Ett hål i mitt hjärta och inte minst Saraband skapad av svensk films nestor Ingmar Bergman.

Läs mer om Solskenslandet – Svensk Film På 2000-talet...


Sök bästa pris på Solskenslandet – Svensk Film På 2000-talet hos: