Söderström Marie Sömn – Sov Bättre Med Kogni…

Söderström Marie Sömn – Sov Bättre Med Kogni…
Söderström Marie Sömn – Sov Bättre Med Kogni…
Beskrivning av Söderström Marie Sömn – Sov Bättre Med Kogni…

?? en riktigt läsvärd självhjälpsbok ? också för sömneurotiker som tror oss kunna det mesta i ämnet och som redan prövat alla klämkäcka tips för att sova bättre.? Dagens Nyheter

Sömn är livsviktigt. Men allt fler har idag svårt att sova. I Sömn ? Sov bättre med kognitiv beteendeterapi finns konkreta tips och verktyg för hur man ska komma till rätta med problemen.

Sömnforskaren och psykologen Marie Söderström ger ett helhetsperspektiv på den komplexa sömnen. Här presenteras för första gången på svenska en metod som kombinerar fysiologi och psykologi kropp och själ i en heltäckande bok om sömnbesvär hur de uppstår och blir långvariga.

Under de senaste tio åren har sömnbesvär blivit allt vanligare särskilt bland yngre. Främst beror det på vår livsstil och att vi har höga krav på oss själva. Gränserna mellan vad som är privat och vad som är arbete mellan aktivitet och vila suddas ut allt mer i det nya 24-timmarssamhället där vi ständigt ska vara tillgängliga. Allt fler upplever att sömnen störs på grund av stress och tankar på arbetet. Sömnbesvär är också en viktig faktor för utveckling av utmattningssyndrom.

Kognitiv beteendeterapi KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär. Boken bygger på de senaste rönen om sömn och stress och ger konkreta verktyg för hur man med hjälp av KBT på egen hand kan komma till rätta med sömnproblem.

Marie Söderström är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon arbetar sedan fl era år tillbaka med KBT-behandling av sömnbesvär vid Stiftelsen Stressmottagningen och Sömnmottagningen. Hon är doktorand vid Karolinska Institutet och har sedan 1999 arbetat med sömn- och stressforskning. Hon är också verksam som psykolog vid en privat mottagning i Stockholm med KBT-behandlingar och har olika utbildnings- och handledningsuppdrag.

Läs mer om Söderström Marie Sömn – Sov Bättre Med Kogni…...


Sök bästa pris på Söderström Marie Sömn – Sov Bättre Med Kogni… hos: