Södergren Nina Högt Ärade Trana – Nya Dikter…

Södergren Nina Högt Ärade Trana – Nya Dikter…
Södergren Nina Högt Ärade Trana – Nya Dikter…
Beskrivning av Södergren Nina Högt Ärade Trana – Nya Dikter…

När man nu läser Södergren i urval och följer denna fyrtioåriga tidslinje ser man tydligt hennes konsekvens hennes solidaritet med det mest utsatta också hunden som inte får klippa en hare ges plats i hennes lyrik.
Det är en djupt mänsklig och avklarnad lyriker som här presenteras en röst som växer och tar plats genom sin respekt för tystnaden.
Ja Nina Södergrens författarskap är viktigt ihärdigt intensivt vackert och grymt som livet.
Kristian Lundberg Helsingborgs Dagblad

Nina Södergren har ett långt författarskap bakom sig. Den här samlingsvolymen med ett urval ur hennes fyrtioåriga produktion visar en diktning i en fortgående utveckling. Från det enkelt sinnesnära har dikterna fördjupats motiven har breddats och perspektiven blivit flera.
Nina Södergren har en sällsam förmåga att poetiskt förtäta vardagligheten. Öland är det landskap hon ständigt återvänder till men hennes totala diktlandskap i rent geografisk mening är betydligt större.
Fåglar är ett ofta återkommande motiv och steget mellan djur och människa är aldrig långt i Nina Södergrens dikter. Bakom en skenbart naiv livsbejakelse finns hela tiden en skarpsyn för livets exempellösa grymhet och orättfärdigheten i världen.
Urvalsvolymen inleds med den tidigare ej publicerade samlingen Högt ärade trana. Här vänder hon sig återigen till tranan som hon tidigare skrivit om i flera dikter. Denna flyttfågel som passerar Öland vår och höst är både en avskedets och återvändandets fågel. I den nya diktsamlingen blir den en symbol för hela livsfenomenet och inte minst för den sinneslust som kan bli en del av åldrandet.

Läs mer om Södergren Nina Högt Ärade Trana – Nya Dikter…...


Sök bästa pris på Södergren Nina Högt Ärade Trana – Nya Dikter… hos: