Söderberg Hjalmar Martin Bircks Ungdom

Söderberg Hjalmar Martin Bircks Ungdom
Söderberg Hjalmar Martin Bircks Ungdom
Beskrivning av Söderberg Hjalmar Martin Bircks Ungdom

Martin Birck var ett litet barn som låg i sin säng och drömde. Det var sommarafton och skymning och Martin gick vid sin moders hand genom en stor och underlig trädgård där skuggan låg mörk i alléernas djup. På båda sidor om vägen växte sällsamma blå och röda blommor på smala stänglar vajade de av och an för vinden. Han gick och höll sin moders hand och såg förvånat på blommorna och tänkte på ingenting.

Så intagande börjar Hjalmar Söderbergs genombrottsroman från 1901. Martin Bircks ungdom är en av den svenska litteraturens mest klassiska och mest levande uppväxtskildringar. Den har tydligt självbiografiska drag och följer huvudpersonen Martin Birck genom barn- och ungdomsåren i det oskarianska Sverige. I beskrivningen av den lille Martins möte med det stora tomma hålet som kallas världen har Söderberg fångat mycket av den livskänsla som skulle komma att prägla honom själv.

Som ingång till Söderbergs författarskap är Martin Bircks ungdom särskilt värdefull och som bildningsroman tillhör den de omistliga verken i vår litteratur med sina skickligt fångade stämningar och precisa iakttagelser av den tid i livet då vi formas till både individer och samhällsvarelser.

Martin Bircks ungdom är den tredje volymen i Lind & Co:s utgivning av Hjalmar Söderbergs samlade verk. Alla titlar förses med utförliga kommentarer och noter. För serien ansvarar Söderbergs levnadstecknare Bure Holmbäck.

Läs mer om Söderberg Hjalmar Martin Bircks Ungdom...


Sök bästa pris på Söderberg Hjalmar Martin Bircks Ungdom hos: