Skrivundervisning : i samspel med litterära texter

Skrivundervisning : i samspel med litterära texter
Skrivundervisning : i samspel med litterära texter
Beskrivning av Skrivundervisning : i samspel med litterära texter

Det här är en bok om skrivundervisning; om elevernas skrivande för att lära och för att utvecklas som skribenter. Det är också en bok om litteraturläsning arbetsprocesser och bedömning. Boken ger blivande och verksamma lärare i svenska redskap för att kunna utveckla skrivstrategier för lärande och att arbeta med de nya styrdokumenten. Här finns hela undervisningsmoment presenterade; läs- och skrivprocesser gensvarsarbete examinationer och bedömning. Läs mer Centrala frågor i boken är hur en skrivgemenskap i klassrummet byggs upp och hur svenskämnets mål och innehåll kan integreras med en undervisning som eleverna kan uppfatta som intellektuellt utmanande och kreativ. De synpunkter och förhållningssätt som presenteras utgår från författarnas egen undervisning och erfarenheter av att ”skapa praktik” utifrån teorier och praxisnära forskning om litteraturreception och skrivpedagogik. Genom hela boken förs didaktiska resonemang kopplade till elevens lärande och utveckling. Skrivundervisning – i samspel med litterära texter vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare i ämnet svenska mot äldre åldrar i första hand gymnasiet. Om författarna Anna Berge och Per Blomqvist är gymnasielärare i svenska och undervisar i svenskämnets didaktik vid Stockholms universitet.

Läs mer om Skrivundervisning : i samspel med litterära texter...


Sök bästa pris på Skrivundervisning : i samspel med litterära texter hos: