Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Beskrivning av Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum

Varför ser skolan ut som den gör? Vilka aktörer försöker påverka de politiska besluten om skolan? Vad vill de olika aktörerna och hur för de fram sina krav? Den här boken skildrar det politiska spelet om skolan. En viktig utgångspunkt är att skolpolitiken inte bara handlar om politiska beslut i riksdag och regering utan också om lärares och rektorers dagliga gärningar i skolan. Skolpolitiken formas på olika nivåer i skolsystemet. Lärare och rektorer är nyckelaktörer i dessa processer, men även politiska partier, lärarförbunden och ministrar har viktiga roller. Läs mer Skolpolitik – från riksdagshus till klassrum fokuserar på fyra skolpolitiska huvudfrågor: makten över skolan som organisation, skolans uppdrag, makten över lärare och rektorer samt granskningen av skolans verksamhet. I den andra upplagan har författarna reviderat samtliga kapitel och uppdaterat innehållet utifrån de senaste årens skolpolitiska beslut. Den andra upplagan innehåller dessutom ett helt nytt avsnitt om det politiska spelet om lärarlegitimationerna. Boken vänder sig till studenter på lärar- och rektorsutbildningar, verksamma rektorer och lärare, men också andra läsare med intresse för skolpolitik. Sagt om boken ”Under de två senaste decennierna har svenskt skolväsende genomgått en rad omfattande reformer. I boken Skolpolitik ges en värdefull beskrivning utifrån ett politologiskt perspektiv. Det är ett väl genomfört och intressant arbete som presenteras och som bör få en plats i pedagogikundervisningen.” Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala universitet Om författarna Maria Jarl är filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet. Linda Rönnberg är docent i statsvetenskap och universitetslektor i tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Båda arbetar bland annat med lärarutbildning vid sina respektive universitet.

Läs mer om Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum...


Sök bästa pris på Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum hos: