Sköld Johan Försäljning I Konsultföretag

Sköld Johan Försäljning I Konsultföretag
Sköld Johan Försäljning I Konsultföretag
Beskrivning av Sköld Johan Försäljning I Konsultföretag

Vad är det som gör att man lyckas inom försäljning av kvalificerade konsulttjänster? Hur gör man för att öka resultatet av sina insatser och hur skapar man affärer med god vinstmarginal? Dessa är frågor som många konsultföretag brottas med och där några lyckas bättre än andra. I den här boken får du veta hur de mest framgångsrika gör. På ett tydligt och konkret sätt ger den en lång rad handfasta råd om och exempel på framgångsrika strategier och arbetssätt som praktiseras ute i konsultföretagen.

Boken nu i sin andra aktualiserade upplaga vänder sig till alla som utifrån olika roller arbetar med försäljning i konsultföretag. Den är oumbärlig läsning för dig som är konsult säljare försäljningschef konsultchef eller VD och vill kunna prestera bättre.

Boken Försäljning i konsultföretag
• ökar din förståelse för den process de mekanismer och de framgångsfaktorer
som ligger bakom framgångsrik försäljning i konsultföretag
• beskriver hur man kan utarbeta strategier och ledarskap för att öka
produktiviteten i en organisation
• ger konkreta råd om arbetssätt och tips på hur man kan lyckas bättre i
det operativa försäljningsarbetet.

Läs mer om Sköld Johan Försäljning I Konsultföretag...


Sök bästa pris på Sköld Johan Försäljning I Konsultföretag hos: