Skidelsky Robert Keynes – Mästarens Återkomst

Skidelsky Robert Keynes – Mästarens Återkomst
Skidelsky Robert Keynes – Mästarens Återkomst
Beskrivning av Skidelsky Robert Keynes – Mästarens Återkomst

I den ekonomiska krisens spår har intresset för 1900-talets främste nationalekonom John Maynard Keynes fått ett uppsving. I Keynes – Mästarens återkomst ­berättar Robert Skidelsky om Keynes omvälvande idéer och ­varför dessa fort­farande är relevanta i dag.

Dagens ekonomiska kris ska inte främst skyllas på giriga banker oansvariga hedge­fonder och inkompetenta rege­ringar. Problemet ligger djupare än så. Det är själva de idéer som dessa aktörer styr efter som är i grunden felaktiga. Sällan i historien har så mäktiga hjärnor ägnat sig åt så besynnerliga idéer menar Robert Skidelsky.

I Keynes – Mästarens återkomst skildrar Robert Skidelsky
hur Keynes övertygelse om att den fria marknaden måste balanseras av en aktiv stat växte fram under den stora depres­sionen på 1930-talet och sedan kom att influera det ekonomiska­ ­tänkandet i västvärlden i flera decennier. Under den tid då Keynes tankar hade ett genomslag i praktisk politik 1950-1973 – guldåldern – hade västvärlden stark tillväxt närmast full sysselsättning och ökande jämlikhet. Under den tid då så kallade neoklassiska eller nyliberala idéer har dominerat 1973-2011 har västvärlden präglats av låg ­tillväxt stor arbetslöshet och ökande ojämlikhet.

OM FÖRFATTAREN

Robert Skidelsky är professor ­emeritus i nationalekonomi vid University of ­Warwick. Hans stora biografi om John ­Maynard Keynes räknas som ett självklart standardverk. Den finns dels i tre separata band – Hopes Betrayed 1883-1920 (1983) The Economist as Saviour 1920-1937 (1992) och Fighting for Britain 1937-1946 (2000) – dels i en omarbetad och förkortad enbands­utgåva John Maynard Keynes 1883-1946: ­Economist Philosopher Statesman (2004).

Robert Skidelsky är medlem i den ­brittiska akademin.
www.skidelskyr.com

UTMÄRKELSER

Keynes – Mästarens återkomst ­har utnämnts till Best Book of the Year av BUSINESSWEEK FINANCIAL TIMES TELEGRAPH och TIMES LITERARY SUPPLEMENT

SAGT OM BOKEN

Ett viktigt bidrag i en tid av självrannsakan oumbärlig läsning även om man inte håller med om slutsatserna fullt ut … en fantastiskt stimulerande bok. Vi lever i keynesianismens andra tidsålder – och Robert Skidelsky är fortfarande den bästa vägvisaren. Paul Krugman Guardian

En användbar och viktig presentation av hur en modern keynesianism skulle kunna se ut … Övertygande. New York Times Book Review

Värdefull … På ett snyggt sätt kombineras en utmärkt kortbiografi för dem som lyckats undgå mannen bakom myten fram till nu; en välskriven och lättbegriplig kronologisk ­redogörelse för hur och varför den innevarande krisen bröt ut; och ett välformulerat ­inlägg om varför Keynes hade rätt och varför man måste återgå till hans föreskrifter.
Washington Times

Den mest tillfredsställande analysen av denne nationalekonom sedan krisen bröt ut. New York Times

I boken finns tydliga och övertygande argument mot det moderna makroekonomiska tänkesättet. Foreign Affairs

Skidelsky lyckas utmärkt med att förklara hur [Keynes] teorier är relevanta för vår tid. Skidelskys bok är lysande. Den är ett passionerat debattinlägg som ger nationalekonomer och beslutsfattare starka skäl att damma av sina Keynes-kunskaper. BusinessWeek

Läs mer om Skidelsky Robert Keynes – Mästarens Återkomst...


Sök bästa pris på Skidelsky Robert Keynes – Mästarens Återkomst hos: