Skeggs Beverley Att Bli Respektabel – Konstr…

Skeggs Beverley Att Bli Respektabel – Konstr…
Skeggs Beverley Att Bli Respektabel – Konstr…
Beskrivning av Skeggs Beverley Att Bli Respektabel – Konstr…

Respektabilitet är ett av de mest genomgripande tecknen på klasstillhörighet. Respektabiliteten präglar vårt sätt att tala vem vi talar med hur vi klassificerar andra vad vi studerar och hur vi vet vilka vi är (eller inte är). De som bryr sig om respektabilitet är oftast de som inte anses vara respektabla. Arbetarklassen har genom historien ständigt beskrivits som farlig förorenande hotande revolutionär patologisk och respektlös. Kort sagt: Icke respektabel. I den uppmärksammade studien Att bli respektabel sätter Beverley Skeggs in teoretiska debatter i ett konkret sammanhang. Boken grundar sig på forskning som bedrivits under sammanlagt tolv år varav tre år helt har ägnats åt deltagande observation på fältet. Skeggs har studerat 83 vita arbetarklasskvinnor i nordvästra England. Hon har följt deras banor genom arbetsmarknad utbildning och familj. Att bli respektabel kan beskrivas som en modernistisk etnografi vilken koncentrerar sig på hur subjektiviteter konstrueras på en rad olika platser och genom tiden och därigenom möjliggör långtidsanalyser av förflyttningar investeringar och positioner. Den hör hemma i den brittiska kulturforskningstraditionen i det avseendet att teoretiska metodologiska och politiska frågor bearbetas genom empirisk förståelse och de historiska arv som genomsyrar samtida föreställningar uppmärksammas noggrant. Boken stödjer sig på en rad kulturteoretiker bland dem Pierre Bourdieu och feministiska teoretiker som får kugga i kvinnorna erfarenheter av att leva i olika sociala positioner och kulturella föreställningar. Även om Att bli respektabel bygger på en specifik grupp kvinnors försök att hitta framkomliga vägar i klass kön sexualitet femininitet omvårdnad och feminism så är bokens inriktning allmännare än så. Den ifrågasätter de teoretiska ramar feminister kulturteoretiker och sociologer har skapat för att förstå hur kvinnor lever och producerar sig själva genom sociala och kulturella relationer. Genom att använda respektabilitet som ett analysredskap vill Skeggs återinföra klass i feminist- och kulturteori eftersom klass som begrepp och arbetarklasskvinnor som grupp i det närmaste har försvunnit från feminismens och kulturteorins dagordning. Som Att bli respektabel visar uppkommer dock kategorin »kvinna» alltid genom processer som innefattar klass och klassindelning ger synnerligen påtagliga effekter på det dagliga livet. Bevereley Skeggs är sociolog och verksam vid universitetet i Lancaster.

Läs mer om Skeggs Beverley Att Bli Respektabel – Konstr…...


Sök bästa pris på Skeggs Beverley Att Bli Respektabel – Konstr… hos: