Skatt på finansiella instrument

Skatt på finansiella instrument
Skatt på finansiella instrument
Beskrivning av Skatt på finansiella instrument

Skatt på finansiella instrument är en handledning för beskattning av alla slags finansiella instrument på marknaden för såväl privatpersoner som företag. I boken beskrivs bl.a.: * Skattereglerna i inkomstslaget kapital för olika värdepapper samt de särskilda skatteregler som gäller när finansiella instrument innehas på investerings- sparkonton och i kapitalförsäkringar. * De särskilda problem som gäller för anställda som förvärvar aktier och andra värdepapper i samband med sin

Läs mer om Skatt på finansiella instrument...


Sök bästa pris på Skatt på finansiella instrument hos: