Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling

Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling
Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling
Beskrivning av Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling

Sjuksköterskans grundläggande kunskap om sambanden mellan sjukdom och sjukdomsprocesser är central för förståelsen av hur olika sjukdomar påverkar kroppen. I denna rikt illustrerade bok, tydliggörs hur de kommer till uttryck hos olika patienter, vilka behandlingsmöjligheter som finns och hur både sjukdom och olika former av behandling kan påverka en patients tillstånd. Sjukdom och ohälsa – diagnostik och behandling är indelad i fyra huvuddelar. I den första delen diskuteras sjukdomsbegreppet och hur sjukdom uppstår. Sjukdomarna sätts in i ett större sammanhang och läsaren får grundläggande kunskap om kroppens reparationsmekanismer. I andra delen beskrivs de patofysiologiska processerna i kroppen. Den tredje delen behandlar de centrala sjukdomarna i varje enskilt organsystem och läsaren får förståelse för att det är samma patofysiologiska fenomen som är verksamma vid många olika sjukdomar.Den avslutande delen innehåller många vitala områden såsom vätskebalans och näringsbehov, områden som alla är överordnade de enskilda organsystemen. Läromedlet är skräddarsytt efter de krav som ställs på sjuksköterskeutbildningen men den är också relevant inom övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar på universitets- och högskolenivå. Boken kan med fördel användas även av yrkesverksamma sjuksköterskor. Boken ingår i kunskapspaketet Medicinsk vetenskap som har en interaktiv, pedagogisk och kliniskt inriktad webbplats. Materialet följer bokens kapitelindelning och är starkt examinationsorienterat. Att arbeta parallellt med boken och övningsuppgifterna på webbplatsen underlättar och effektiviserar inlärningen. Webbplatsen får man tillgång till genom att ange koden som finns tryckt på insidan av bokens omslag.

Läs mer om Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling...


Sök bästa pris på Sjukdom och ohälsa : diagnostik och behandling hos: