Sjögren Henrik Theodor Fontane – Förnuft Och…

Sjögren Henrik Theodor Fontane – Förnuft Och…
Sjögren Henrik Theodor Fontane – Förnuft Och…
Beskrivning av Sjögren Henrik Theodor Fontane – Förnuft Och…

Detta är författaren som Sverige har missat! Bara ett enda verk finns översatt av denne tyske klassiker om än i tre upplagor. Theodor Fontane (18191898) är en författare med rötter i det gamla Preussen. Han har en brokig bakgrund som apotekare kritiker resenär och debattör. Under hans romaners ofta erotiska och sociala konflikter finns ett europeiskt perspektiv. Fontane tar aldrig ställning för eller emot de makter och människor han skildrar; han är intresserad av individen inte minst kvinnan. Vad som gör Fontane aktuell också idag är hans orubbliga integritet hans humanism och människosyn. Sjögren går igenom Fontanes rika produktion och introducerar honom härmed för svenska läsare. Hans enda översatta verk är Effi Briest.

Henrik Sjögren är tidigare kulturråd i Västtyskland kulturchef på Kvällsposten direktör för Rikskonserter och författare till bl.a. böcker om Ingmar Bergmans teater senast Lek och raseri.

Läs mer om Sjögren Henrik Theodor Fontane – Förnuft Och…...


Sök bästa pris på Sjögren Henrik Theodor Fontane – Förnuft Och… hos: