Sjöberg Staffan Puls/fysik 6-9 – Lärarbok

Sjöberg Staffan Puls/fysik 6-9 – Lärarbok
Sjöberg Staffan Puls/fysik 6-9 – Lärarbok
Beskrivning av Sjöberg Staffan Puls/fysik 6-9 – Lärarbok

Ibland kan fysikämnets speciella termer och utryckssätt upplevas som främmande för många elever. Därför utgår vi ifrån elevernas föreställningar. Formler och räkneuppgifter förekommer bara i liten utsträckning. I stället presenteras många viktiga samband som ju-desto-relationer.

Introduktionsuppslag
Varje kapitel inleds med ett introduktionsuppslag. Här finns exempel som belyser fysikämnets karaktär och som på olika sätt anknyter till kapitlets innehåll. Några exempel: Vad skiljer trolleri från vetenskap? Kan du bevisa att jorden är rund? Varför misslyckades Colladon med att upptäcka induktionen?

Tankebubblor
Fysikens teoretiska modeller och utryckssätt krockar ofta med våra egna erfarenheter och med vardagsspråket. För att belysa sådana krockar finns teckningar med tankebubblor som t ex Jag tror ändå att den tunga kommer ner först!.

Sammanfattning och frågor
I grundboken avslutas varje kapitel med en sammanfattning och frågor på tre nivåer: Minns du? Förstår du? och Utmaningen. Intill texten finns hänvisningar till laborationer samt hänvisningar till PULS Biologi Kemi och Teknik för att underlätta samordning.

Uppgifter
I slutet av varje kapitel i grundboken finns det ett mycket stort urval av praktiska övningar som kan utföras med enkel utrustning. Det finns även mer teoretiska uppgifter av olika svårighetsgrad.

Läs mer om Sjöberg Staffan Puls/fysik 6-9 – Lärarbok...


Sök bästa pris på Sjöberg Staffan Puls/fysik 6-9 – Lärarbok hos: