Sjöberg Malena Bana Väg – Välfärdspolitik Oc…

Sjöberg Malena Bana Väg – Välfärdspolitik Oc…
Sjöberg Malena Bana Väg – Välfärdspolitik Oc…
Beskrivning av Sjöberg Malena Bana Väg – Välfärdspolitik Oc…

Den här boken handlar om svensk handikappolitik som sedan tidigt sjuttiotal är en del av den generella välfärdspolitiken. Det är ganska tyst om handikappfrågorna i dag. De är politiska men möter inte något stort politiskt eller medialt intresse.
Boken bygger till stora delar på intervjuer med Birgitta Andersson Barbro Carlsson Folke Carlsson Vilhelm Ekensteen Bengt Lindqvist och Lennart Nolte. De har alla haft ledande positioner i handikapprörelsen och varit med och banat väg för den handikappolitik vi har i dag. Här blickar de tillbaka på det skeende de själva varit med om att utforma och ger sina tankar om varför det blev som det blev. Dessutom invervjuas några forskare om välfärdspolitik och funktionshinder.
Varför har vissa av handikapprörelsens kamper lyckats och andra inte? Varför har samhället gjort ett bra jobb på en del områden men inte på and­ra? Varför står så många fortfarande utanför arbetslivet fast det har varit en av rörelsens viktigaste frågor i mer än ett halvt sekel? Varför är det så mycket mer intressant att diskutera vad tillgänglighet skulle kosta än att fundera på otillgänglighetens pris i ett modernt samhälle? Och varför ifrågasätts den personliga assistansen ständigt och jämt?

Malena Sjöberg är frilansjournalist med djup kunskap om handikappfrågor.

Läs mer om Sjöberg Malena Bana Väg – Välfärdspolitik Oc…...


Sök bästa pris på Sjöberg Malena Bana Väg – Välfärdspolitik Oc… hos: