Sivus sex önskningar

Sivus sex önskningar
Sivus sex önskningar
Beskrivning av Sivus sex önskningar

Sivu är en stenhuggare som skapar fantastiska skulpturer i sten. Men han är fattig och med tiden blir han bitter och avundsjuk. Han skulle så gärna vilja vara rik och mäktig. Då skulle han väl äntligen bli lycklig? Plötsligt slår Sivus önskning in. Han blir en rik affärsman. Men Sivu vill snart bli ännu mäktigare. Då slår hans önskning in igen! Nu är Sivu borgmästare. Men då vill han bli solen och så ett regnmoln och sedan vinden och till slut vill han bli ett mäktigt klippblock som ingen ka

Läs mer om Sivus sex önskningar...


Sök bästa pris på Sivus sex önskningar hos: