Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter

Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter
Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter
Beskrivning av Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter

Denna bok behandlar sinnesmarknadsföring som nytt framväxande marknadsföringsparadigm. För att positionera ett varumärke på ett djupare plan har det blivit allt viktigare för företag att tala till konsumenters sinnen. Författaren belyser hur företag strategiskt kan utveckla konsumentupplevelser som utgår från de fem sinnena: hur det ser ut, hörs, luktar, känns och smakara. Det handlar dels om påverkan på konsumenters utvärdering av produkter och tjänster, dels om påverkan på deras faktiska köpbeteende. Boken är rikt illustrerad med exempel från svenska och utländska företag. Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter bygger på en rad modeller och teorier som hämtats från discipliner och forskningsområden som konsumentbeteende, konsumentpsykologi, marknadsföring, neurovetenskap, sociologi och varumärkesbyggande. Ambitionen är att erbjuda en djupare förståelse av sinnesmarknadsföring och att ge utblickar mot morgondagens marknadsföring i en global marknadsföringsmiljö och konsumtionskultur. Marknadsföring i dag har förändrats – att förstå sinnenas betydelse har blivit allt viktigare för forskare, studenter och företag. Bertil Hultén är en av pionjärerna inom sinnesmarknadsföring. Han förankrar på ett lysande sätt forskning och teoretiska modeller med praktiska exempel. Johan Swahn, fil.dr i sensorik och Sensory Marketing Specialist, ICA Sverige AB Bertil Hultén har gjort området sinnesmarknadsföring till sitt. Han utvecklar perspektiv på hur man kan förstå och använda detta allt viktigare fenomen i marknadsföringen. Denna bok erbjuder en fördjupning på området med nya modeller. Den är därför intressant och lärorik läsning för alla intresserade av sinnesmarknadsföring. Christian Grönroos, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Läs mer om Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter...


Sök bästa pris på Sinnesmarknadsföring – Teoretiska och empiriska utgångspunkter hos: