Sigrell Bo Narcissism – Ett Psykodynamiskt P…

Sigrell Bo Narcissism – Ett Psykodynamiskt P…
Sigrell Bo Narcissism – Ett Psykodynamiskt P…
Beskrivning av Sigrell Bo Narcissism – Ett Psykodynamiskt P…

Myten om Eko och Narkissos har i alla tider fångat människors fantasi. Narkissos älskas av både män och kvinnor men han avvisar alla. Gudarna straffar honom för hans kärlekslöshet och låter honom bli förälskad i sin egen spegelbild. Narkissos söker förgäves nå kontakt med den han ser i källans vatten och tynar slutligen bort. Narcissism är vid sidan av jaget detet och överjaget det oftast förekommande begreppet i den psykoanalytiska litteraturen. Men det är också ett uttryck som används av de flesta människor. En typisk narcissist det narcissistiska samhället sund narcissism är exempel som man möter. Men vad betyder narcissism egentligen? Författaren ger en beskrivning av hur begreppet narcissism utvecklats och vilka olika betydelser det fått främst utifrån ett psykodynamiskt perspektiv.

Boken gavs ut första gången 1994.


Bo Sigrell
är professor i psykologi vid Stockholms universitet psykoanalytiker och tidigare lärare vid Karolinska institutets psykoterapeututbildning. Han har närmare fyrtio års erfarenhet som universitetslärare och psykoterapeut. Han har skrivit flera böcker bland annat Vad är psykologi (Studentlitteratur 2001) och Psykoanalytisk psykoterapi (Natur och Kultur 2000).

Läs mer om Sigrell Bo Narcissism – Ett Psykodynamiskt P…...


Sök bästa pris på Sigrell Bo Narcissism – Ett Psykodynamiskt P… hos: