Sigdell Jan Erik Emotionell Befrielse Genom …

Sigdell Jan Erik Emotionell Befrielse Genom …
Sigdell Jan Erik Emotionell Befrielse Genom …
Beskrivning av Sigdell Jan Erik Emotionell Befrielse Genom …

Emotionell befrielsegenom regression

av Jan Erik Sigdell

Många av oss bär med sig smärtsamma känslor från det förflutna. Sådana känslor som ofta är omedvetna komplicerar våra liv till exempel genom att skapa rädslor blockeringar och oförklarliga fobier eller tvångsmässiga handlings- och reaktionsmönster.

Med hjälp av den regressionsmetod som utförligt beskrivs i den här boken kan klienten återuppliva en traumatisk händelse i barndomen i moderlivet eller i ett tidigare liv och på så sätt läka de själsliga sår som en gång uppstod. Om dessa dolda minnen blir medvetna och de gömda känslorna frigörs förlorar de nämligen sin destruktiva makt.

Om författaren:

Jan Erik Sigdell är teknologie doktor och har varit verksam inom den farmaceutiska industrin där han arbetat med forskning och utveckling i medicinsk teknik.

Redan under skoltiden kom han i kontakt med reinkarnationstron som för honom erbjöd meningsfulla svar på viktiga livsfrågor. I samband med ett konsultuppdrag i USA lärde han känna Bryan Jameison och fick av honom lära sig hans icke-hypnotiska regressionsteknik. Hans intresse väcktes på allvar och så småningom (1982) började han själv hålla kurser i ämnet.

Läs mer om Sigdell Jan Erik Emotionell Befrielse Genom …...


Sök bästa pris på Sigdell Jan Erik Emotionell Befrielse Genom … hos: