Sevenius Robert Due Diligence – Besiktning A…

Sevenius Robert Due Diligence – Besiktning A…
Sevenius Robert Due Diligence – Besiktning A…
Beskrivning av Sevenius Robert Due Diligence – Besiktning A…

Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning är den granskning som sker av företag inför en transaktion för att minska risken för negativa överraskningar vid förhandlingar och beslut. Företagsbesiktningar har blivit allt viktigare i näringslivet eftersom de fyller det växande behovet av att veta vad och vem man egentligen gör affärer med. De används framförallt vid företagsförvärv men även i andra väsentliga affärstransaktioner.

Aldrig tidigare har företagsbesiktning beskrivits på ett så allomfattande och djupgående sätt baserat på svenska förhållanden som i Due diligence – besiktning av företag. Boken ger läsaren kunskaper om besiktningens bakgrund syfte och förutsättningar samt effektiva verktyg för att beställa styra och genomföra besiktningar. I boken finns även ett stort antal praktikfall checklistor avtalsutkast lagrum och policyer.

Avsedd för:
Boken är avsedd för utbildningar inom bland annat juridik ekonomi organisation och teknik. Den passar även yrkesverksamma personer i näringslivet.

Författare:
Robert Sevenius är jurist och ekonom med specialisering inom företagsförvärv och bolagsstyrning. Han arbetar som finansiell och legal rådgivare vid företagsaffärer samt föreläsare inom företagsförvärv och bolagsstyrning för yrkesverksamma och studenter. Robert har skrivit flera böcker och artiklar inom sina specialistområden.

Läs mer om Sevenius Robert Due Diligence – Besiktning A…...


Sök bästa pris på Sevenius Robert Due Diligence – Besiktning A… hos: