Seth Staffan Skog – Med Konsekvenser Av Slop…

Seth Staffan Skog – Med Konsekvenser Av Slop…
Seth Staffan Skog – Med Konsekvenser Av Slop…
Beskrivning av Seth Staffan Skog – Med Konsekvenser Av Slop…

Observera att uppdateringsbilaga ISBN 978-91-87215-520 medföljer fritt vid köp av boken.

Den här boken är den första i sitt slag som ger en överblick för den som äger planerar att köpa/sälja eller generationsväxla skog. Även samägande behandlas.

I dag är en ordentlig ekonomistyrning det viktigaste för att öka avkastningen i privatskogsbruket. Tidigare kunde den skogliga avkastningen ändå öka på grund av 1970-talets höjda virkespriser och in?ation samt 1980-talets omfattande maskinrationaliseringar. För ökad lönsamhet på 2000-talet krävs det i allt högre grad en planerad ekonomi för att nå ett bra resultat i skogen. Den som nöjer sig med att maximera varje enskilt år utan att planera för kommande år får stora skatteproblem och kanske också besvär med skogsvårdslagens begränsningsregler. Den långsiktiga strategin är viktig.

Staffan Seth och Clas Tjäder har genom mångåriga erfarenheter dels som skogsägare men framförallt som föreläsare och utbildare på området uppmärksammat behovet av en bok som tar ett helhetsgrepp på skogsägande där ekonomi juridik och förvaltning kopplas samman till en helhet. Nu har de skrivit den!

Staffan Seth har sedan 1970-talet arbetat som skattekonsult åt bl.a. jord- och skogsbruk med inriktning på långsiktig planering och generationsväxling. Clas Tjäder bedriver själv skogsbruk och är utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare. Han arbetar även med fastighetsfrågor värdering köp och försäljning av skog.

Slutligen Skog inte bara nyttig inte minst för plånboken utan också en synnerligen vacker bok.

Läs mer om Seth Staffan Skog – Med Konsekvenser Av Slop…...


Sök bästa pris på Seth Staffan Skog – Med Konsekvenser Av Slop… hos: